Waterbeheerprogramma

Privacy en Cookies


Zo gaat uw waterschap om met uw gegevens

Het waterschap hecht veel waarde aan een goede verwerking van uw persoonsgegevens, dat doen we dan ook zorgvuldig. Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens om onze wettelijke taken uit te voeren. Wij zijn verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van onze inwoners. Dat geldt voor taken op het gebied van de waterstaatskundige verzorging, de zorg voor het watersysteem en de zorg voor het zuiveren van afvalwater.

Uitwisseling van gegevens

Voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden kan het noodzakelijk zijn dat we gegevens, inclusief uw persoonsgegevens, deelt met andere organisaties. Bijvoorbeeld voor communicatiedoeleinden. Wij sluiten met deze organisatie dan een verwerkersovereenkomst.

Informatie over gegevensverwerking

In beginsel informeren wij u als wij gegevens van u gaan verwerken. In de volgende gevallen informeren wij u niet:

  • U heeft zelf uw persoonsgegevens verstrekt aan ons.
  • U weet al welke persoonsgegevens wij van u hebben..
  • Het aantal te informeren personen is zo groot dat individueel informeren te veel tijd en middelen kost.

Doel verzamelen persoonsgegevens

Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het geven van feedback, dan worden deze gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld persberichten.

Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten. Als wij gegevens bijhouden dan gebruiken wij die alleen om de website beter af te stemmen op de behoefte van de gebruikers.

Beveiligen persoonsgegevens

Wij zorgen voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens die wij onder ons hebben, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens die wij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.​​​

Uw rechten

Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het doel is om de privacy van personen nog beter te beschermen. Dat heeft gevolgen.

  • ​Recht op inzage: u mag weten welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen
  • Recht op wijziging en aanvulling: als er iets niet klopt mag u dit laten wijzigen of aanvullen
  • Recht op gegevenswissing: je mag een bedrijf /organisatie vragen om je persoonsgegevens te verwijderen
  • Recht op beperking: u mag ons vragen om minder gegevens te laten verwerken
  • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: onder bepaalde voorwaarden mag u een bedrijf / organisatie vragen uw gegevens over te dragen aan u of een ander bedrijf
  • Recht op bezwaar: u mag bezwaar maken tegen de gegevensbewerking.
  • Recht bij geautomatiseerde besluitvorming: u heeft recht op menselijke controle bij besluiten die normaal door een systeem worden gemaakt. 

​Let op: bovenstaande rechten kunt u niet altijd uitoefenen. Zo kunt u ons niet vragen persoonsgegevens te wissen die wij wettelijk vast moeten leggen. Ook kunnen bewaartermijnen van gegevens verschillen. Welke rechten u heeft verschilt per verwerkingsdoel.

Uw informatieverzoek

U kunt uw informatieverzoek m.b.t. uw rechten digitaal of schriftelijk indienen. Het waterschap zal op dit verzoek in ieder geval binnen 4 weken schriftelijk reageren. Vervolgens kunt u het waterschap verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal het waterschap in ieder geval binnen 4 weken reageren. Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om u te identificeren.

Functionaris gegevensbescherming

Datalekken kunnen gemeld worden bij onze Functionaris Gegevensbescherming Eenje van Wijngaarden via fg@hunzeenaas.nl. Lekken in de beveiliging kunnen worden ingediend volgens de instructies op de pagina disclaimer bij beveiliging website.

Cookies

Wanneer u een reactie achterlaat op onze site, kunt u aangeven of uw naam, uw e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor uw gemak zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien u onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra u uw browser sluit.

Zodra u inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met uw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als u “Herinner mij” selecteert, wordt uw login 2 weken bewaard. Zodra u uitlogt van uw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer u een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat u hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Met analytische cookies kunnen we het websitebezoek meten: bijvoorbeeld hoe vaak onze site wordt bezocht en naar welke informatie bezoekers zoeken. Zo weten welke delen van de site populair zijn en hoe we onze website kunnen verbeteren. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden na verzameling anoniem gemaakt. Met Google Analytics kunnen we de data beter begrijpen. De analytische cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website.

Met analytische cookies verzamelen we onder andere de volgende gegevens:

Met wie we uw data delen

Wij delen geen data van u met andere bedrijven tenzij dit specifiek wordt vermeld.

Hoe lang we uw data bewaren

Wanneer u een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten u hebt over uw data

Als u een account hebt op deze site of u hebt reacties achtergelaten, kunt u verzoeken om een exportbestand van uw persoonlijke gegevens die we van u hebben, inclusief alle gegevens die u ons opgegeven hebt. U kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van u hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we uw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Hoe we uw data beveiligen

De data die middels het contactformulier achter wordt gelaten op de website wordt versleuteld verzonden naar onze servers waarna deze beveiligd wordt opgeslagen in het document managementsysteem.

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

Datalekken kunnen worden gemeld via fg@hunzeenaas.nl. Zit er een kwetsbaarheid in de website, dan kan deze worden gemeld via onze Responsible Disclosure Policy.

Wat voor geautomatiseerde besluiten we nemen en profilering we doen met gebruikersgegevens

Wij nemen geen geautomatiseerde besluiten op basis van gebruikersgegevens verkregen via de website.

Was deze informatie nuttig?