Daarom werken we aan sterke dijken en maken we ruimte voor water. We vangen water op tijdens extreme weersituaties. Dit doen we in speciale bergingsgebieden. En we doen dat door de beekdalen anders in te richten, zodat de oevers daar weer mogen overstromen. Opgeteld hebben we de afgelopen twintig jaar al 55 miljoen m³ extra ruimte gerealiseerd. Daar komt de komende jaren nog een aantal miljoen bij. Ook buiten de extreme weersituaties benutten we deze beekdalen beter. Door water langer vast te houden, krijgt het de tijd om in de bodem te zakken. Zo ontstaat er minder snel een tekort aan water als het lange tijd droog is. Voor die droge perioden moeten we het water zo lang mogelijk bewaren in ons gebied.

Was deze informatie nuttig?