Er bestaan normen voor chemische stoffen in het water. Die normen mogen niet overschreden worden en er moeten voldoende leef- en opgroeimogelijkheden zijn voor gewenste planten en dieren. Wij zorgen ervoor dat de inrichting van ons gebied én ons beheer en onderhoud hiervoor op orde is. Denk dan aan het herstel van de beekdalen, de aanpak van meren en kanalen en de aanleg van vismigratievoorzieningen. Dit hebben we in grote delen van ons gebied al gedaan, maar er missen nog enkele schakels die we de komende jaren aanpakken. Daarnaast controleren we de kwaliteit van water met metingen. En we proberen ervoor te zorgen dat niks of niemand de gewenste waterkwaliteit verstoort.

Was deze informatie nuttig?