We zetten in op het beperken van klimaatverandering door het verminderen van uitstoot broeikasgassen die bijdragen aan klimaatverandering. We noemen dit klimaatmitigatie. Daarnaast gaan we voor hergebruik van producten en grondstoffen. We werken daarmee aan een circulaire economie. En tot slot willen we maatschappelijk verantwoord handelen. We stellen hiervoor realistische doelen, die aansluiten bij onze taken en bijdragen aan de maatschappelijke duurzaamheidsopgave.

Was deze informatie nuttig?