Zo onderzoeken we of we zout baggerslib uit de Eems-Dollard kunnen gebruiken voor het versterken van onze zeedijk. Ook op onze zuiveringen hergebruiken we stoffen. Door vergisting van zuiveringsslib wordt biogas opgewekt, dat via een warmtekrachtkoppeling wordt omgezet in energie. Daarnaast wordt de mogelijkheid voorbereid om fosfaat uit rioolwater te halen.

Of iets eenvoudiger: We zetten duikers, buizen of andere materialen opnieuw in bij een ander project als ze na een herinrichtingsproject overbodig zijn geworden.

Was deze informatie nuttig?