We wentelen niet af op anderen of andere tijden. Dit betekent dat we in de toekomst niet de dupe mogen zijn van beslissingen die we nu nemen. We gaan daarom normaalgesproken voor de lange termijn oplossing. Dit geldt voor nieuwbouw, renovatie én onderhoud.

Was deze informatie nuttig?