Bovendien is het zonde, want regenwater is in principe schoon, en hoeft niet gezuiverd te worden. Het kan heel goed gebruikt worden, bijvoorbeeld in de tuin. Bij nieuwbouw en herinrichtingsprojecten worden al gescheiden rioolstelsels aangelegd. Het water van de dakgoot gaat daarbij niet het riool in, maar komt via een andere buis in een sloot of vijver terecht.

We stimuleren om water ‘af te koppelen’

Ook in bestaande wijken stimuleren we het afkoppelen, bijvoorbeeld door het water van de dakgoot in een regenton op te vangen. Een ander mooi voorbeeld is het verwijderen van verharding. Haal de tegels eruit, vervang het door iets dat water doorlaat of zet er een plantje in. Het regenwater zakt dan in de grond in plaats van dat het naar het dichtstbijzijnde rioolputje stroomt.

Was deze informatie nuttig?