De afgelopen jaren voerden we verschillende maatregelen uit waarbij onze CO2-uitstoot ten opzichte van 2011 met circa 70% daalde. In 2050 moet dit een daling van 95% zijn. We hebben daar dus nog een opgave. Daarnaast richten we ons op een verdere vermindering van ons energieverbruik en een toename van onze duurzame energieopwekking. We streven er zelfs naar om op termijn 100% energieneutraal te worden. We werken aan een energieprogramma waarin kansrijke maatregelen staan om efficiënter met energie om te gaan. We wekken daar waar kan zelf duurzame energie op voor eigen gebruik. En we stellen grond beschikbaar aan anderen om duurzame energie op te wekken. Daarnaast werken we mee aan de regionale energiestrategie voor zowel Groningen als Drenthe.

Was deze informatie nuttig?