Dit doen we onder andere zelf door het rioolwater te zuiveren en het zuiveringsproces te verbeteren. Voor dit gezuiverde water in een sloot of kanaal terecht komt, voldoet het aan de wettelijke normen. Daarnaast stimuleren we de landbouw met proefprojecten op het gebied van kringlooplandbouw en duurzaam bodembeheer. Want wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit. En we treden op, als we zien dat een ander schade toebrengt aan de waterkwaliteit.

Was deze informatie nuttig?