De afgelopen 20 jaar is al heel veel gedaan om dit te voorkomen. Onder andere door strengere wetgeving voor het gebruik van meststoffen en door het verbeteren van onze zuiveringsinstallaties. We komen hierdoor steeds dichter bij ons doel om te voldoen aan de nutriëntennorm. De uitdaging is om een robuuste situatie te creëren waarin in droge én natte tijden geen overschrijding van de norm wordt gevonden. Daarom blijven we onze rioolwaterzuiveringen verbeteren en met de landbouw samenwerken in verschillende proefprojecten om die uitdaging aan te gaan.

Was deze informatie nuttig?