Het gaat vooral om PAK’s (soort koolwaterstoffen die schadelijk zijn), gewasbeschermingsmiddelen en zware metalen. Een overschrijding van deze stoffen betekent een risico voor het behalen of behouden van een goede ecologische toestand. In 2027 mogen er voor de afgesproken stoffen geen overschrijdingen meer plaatsvinden. Daarom doen we onderzoek naar de bron. We kijken waar de vervuiling vandaan komt en pakken deze aan.

Was deze informatie nuttig?