Dat overschot houden we zolang mogelijk vast, door de waterpeilen hoog te houden als dat kan. Het water kan dan langzaam in de bodem zakken, zodat we ook in de zomer zo lang mogelijk aan de watervraag kunnen voldoen. Daarnaast voeren we in de zomer zoet water aan vanuit het IJsselmeer. Zo kunnen wij het water zo lang mogelijk op peil houden. Maar de watervraag neemt toe. Door langere perioden van droogte, door landbouwproductie en door de groei van de industrie die water gebruikt als koelwater. We moeten daarom keuzes maken en het water zo optimaal mogelijk verdelen. We doen dit volgens de verdringingsreeks. Dit zijn afspraken over de verdeling van het beschikbare water over de verschillende functies (landbouw, natuur of industrie).

Bekijk de animatie over droogte:

Was deze informatie nuttig?