We stimuleren watergebruikers in ons gebied om het gebruik te beperken. Denk aan inwoners, landbouwers en de industrie. We dragen bij aan proefprojecten en zetten in op bewustwording en kennisdeling. Enerzijds voor het efficiënter omgaan met water, maar ook op het gebied van bodemgebruik. Want de conditie van de bodem is van invloed op de doorlaatbaarheid van water en het vasthouden van bodemvocht. Daarnaast onderzoeken we de komende periode de mogelijkheid om met satellietgegevens meer inzicht te krijgen in de verdamping en het beschikbare bodemvocht in tijden van watertekort. Die gegevens kunnen helpen om effectiever te beregenen.

Was deze informatie nuttig?