In het voorjaar brengen we het waterpeil zodra het kan van winter- naar zomerpeil. Het zomerpeil is hoger, omdat er dan meer water gevraagd wordt. Dus al in het voorjaar houden we meer water vast door de peilen te verhogen. Hierdoor voorkomen we dat het grondwater naar de watergangen stroomt en wordt afgevoerd naar zee. Ook in de meren bouwen we zo een buffer op. En bij natuur- en beekherstelprojecten wordt het gebied zo ingericht dat de oevers mogen overstromen. Dit water stroomt dan niet weg naar zee. Eigenlijk bewaren of sparen we het water. Conserveren noemen we dat.

 

Was deze informatie nuttig?