Om de druk op ons watersysteem te verminderen is op sommige plaatsen beregenen uit grondwater toegestaan. Het water voor de beregening komt dan niet uit de sloot, maar uit de grond. Dit gebeurt met kleine hoeveelheden door inwoners met een pomp in de tuin, maar met grotere hoeveelheden gebeurt dit voor de landbouw. Voor de landbouw is dit met name van belang in die gebieden waar geen aanvoer van water mogelijk is: de Drentsche Aa en het Voorste diep (Hunze). Maar, beregenen kan alleen als daarbij geen schade optreedt aan andere functies of belangen, zoals natuur, veenoxidatie of drinkwaterwinning. En met name in het Drentsche Aa gebied is dat een probleem.

Nieuw beleid voor beregenen uit grondwater

We werken de komende periode daarom nieuw beleid uit voor het beregenen uit grondwater. Daarbij houden we rekening met het effect op de verschillende belangen als er water uit de grond gehaald wordt. Dit doen we in nauw overleg met betrokkenen in het gebied.  

Was deze informatie nuttig?