Dit water komt via Friesland en Groningen (Dorkwerd) én via Drenthe (Hoogeveensche Vaart) naar ons gebied. De vraag voor de komende jaren is of de hoeveelheid water die we nu volgens afspraak uit het IJsselmeer krijgen, voor de toekomst voldoende is. We zoeken uit hoeveel vraag er in ons gebied naar zoet water zal zijn in 2050. Daarnaast kijken we welke maatregelen we zelf kunnen treffen om de waterbeschikbaarheid te vergroten. Pas dan kunnen we zeggen of de aanvoer van IJsselmeerwater vergroot moet worden en of we daar investeringen voor moeten doen.  

Wat als de aanvoer daalt

Het IJsselmeer wordt gevoed door de Rijn. Onderzoek heeft aangetoond dat het bij een snelle klimaatverandering kan voorkomen dat die aanvoer daalt en er te weinig water in het IJsselmeer zit. In die situatie kan er minder water aangevoerd worden naar ons gebied. Tot 2050 is dit nog niet aan de orde, maar het betekent wel dat we daar nu al op inspelen. Onder andere door waterbesparende maatregelen te stimuleren.

Was deze informatie nuttig?