Er wordt meer neerslag verwacht. Steeds vaker gaat het om extreme piekbuien. Plaatselijke buien waarbij het water tijdelijk in de straat of op het land blijft staan. Die piekbuien zijn soms zo plaatselijk dat er veel water op een perceel staat, terwijl er nauwelijks water in de naastliggende sloot zit. Ons watersysteem is dan niet of nauwelijks van invloed.

Water is van belang bij locatie- en inrichtingskeuzes

Sommige gebieden zijn kwetsbaarder voor piekbuien dan andere gebieden. Dat geldt voor landelijk gebied, maar ook voor dorpen en woonwijken. Wij zetten daarom actief in op bewustwording bij provincies, gemeenten, landbouw en grondeigenaren. Het is belangrijk om deze kwetsbaarheid mee te wegen in locatie- en inrichtingskeuzes. Want ook in bebouwd gebied moet ruimte zijn voor water. Gemeenten werken hiervoor plannen uit, zodat ook zij voorbereid zijn op de toekomst. Uiteraard zijn wij hierbij betrokken. Net als de provincie.

Ons watersysteem is niet oneindig

Alles waarmee wij het water kunnen sturen, valt onder ons watersysteem. Het is het geheel van al onze wateren, dus de sloten, kanalen en meren én het grondwater. Ook onze waterbouwkundig kunstwerken zoals dijken, gemalen en stuwen horen daarbij. Eventuele knelpunten in dit systeem lossen we op. Maar we actualiseren ook de richtlijnen voor de toekomst door te kijken wat er nodig is. We kunnen ons watersysteem namelijk niet oneindig aanpassen. Daarom werken we actief mee aan landbouwpilots en gaan we met betrokkenen in gesprek over bodembeheer en landgebruik.    

Was deze informatie nuttig?