Dit doen we door de beekdalen beter te benutten. De beken krijgen hun kronkelende loop weer terug. Zo herstellen we de komende jaren nog trajecten in het Hunzedal, zoals Wolfsbarge, Tusschenwater Zuid, Voorste en Achterste diep, Noordma en Zuidoevers. En er is nog ruimte bij Meerstad. Ook in het Drentsche Aa gebied zijn er ontwikkelingen, bij het Amerdiep, het Rolderdiep en Geelbroek. In Westerwolde gaan we de komende jaren nog op zoek naar extra ruimte.

Ruimte maken voor water gaat vaak samen met natuurontwikkeling

Water tijdelijk opslaan in het gebied vraagt ​​veel ruimte. Daarom zoeken we altijd combinaties met andere functies, zoals natuur, en maken we goede afspraken over de inzet van de bergingsruimte. Overigens kunnen we in extreme situaties ook meer water kwijt in de sloten, meren en kanalen in het hoger gelegen deel van ons gebied. We verhogen het waterpeil dan tijdelijk door de stuwen hoger te plaatsen. Er komt dan tijdelijk meer water in de sloten, meren en kanalen te staan ​​dan in een normale situatie.

Was deze informatie nuttig?