We zorgen ervoor dat de situatie permanent veilig is, maar wat betekent dit nu concreet? Voor de zeedijk ronden we in 2025 het demonstratieproject Brede Groene Dijk af. We onderzoeken in de praktijk of we met gerijpt slib uit de Eems-Dollard een veilige dijk kunnen bouwen die past in het unieke kwelderlandschap. Daarna beoordelen we of we onze dijkversterking van de Punt van Reide tot aan de Duitse grens op deze manier kunnen uitvoeren.

Dijken moeten niet alleen hoog genoeg, maar ook sterk genoeg zijn

Voor de dijken langs onze kanalen en meren geldt onder andere dat we de komende periode ons Masterplan Kaden afronden. We moeten nog 7 kilometer dijk verbeteren van de 230 kilometer kaden die in het plan staan. Daarnaast verbeteren we de dijken constant volgens de nieuwe toetsingsmethode. Daar waar we in het verleden enkel op hoogte toetsten, gebeurt dit nu op allerlei technische zaken, zoals stabiliteit. Hiervoor komt geen nieuw grootschalig plan als het genoemde Masterplan Kaden. Het is een continu verbeterproces.

Was deze informatie nuttig?