Veenoxidatie is een van de belangrijkste thema’s voor deze planperiode. Steeds meer landeigenaren krijgen hier mee te maken. We veroorzaken dit deels zelf. Doordat het veen verdwijnt, daalt de bodem. Wij passen het waterpeil daarop aan. Hierdoor komt er weer een veenlaag boven het grondwaterpeil te liggen. Dat komt in aanraking met lucht en verdwijnt. Dit doorlopende proces geeft uiteindelijk problemen.

De CO2 uitstoot is een extra reden om hiermee aan de slag te gaan

Omdat niet overal veen ligt, ontstaan er hoogteverschillen op korte afstand. Dit betekent hoge droge delen en lage natte delen. Daarnaast komen stuwen en duikers te hoog te liggen, waardoor de water aan- en afvoer tegen beperking aan loopt. Dit kunnen we aanpassen, maar dat is geen duurzame oplossing. Bovendien geeft veenoxidatie een grote CO2 uitstoot. Een extra reden om hiermee aan de slag te gaan.

Wij kunnen dit niet zo even oplossen

Ieder gebied is uniek. Dus moet het ook per gebied aangepakt worden, samen met de grondeigenaren. Daarom onderzoeken we samen met de provincies in welke gebieden er kansen liggen veenoxidatie te vertragen of te stoppen. Er moet gekeken worden naar het gebruik van het gebied, eventuele alternatieven en mogelijke aanpassingen.

Was deze informatie nuttig?