Om waterplanten en -dieren terug te krijgen, is herstel van stroming en variëteit in de beken het allerbelangrijkste. Voor kanalen en meren is de aanpak van luwe zones en schuilplekken juist van belang.

De afgelopen jaren gaven we de beken deels hun natuurlijke kronkelende loop weer terug en legden we in de kanalen natuurvriendelijke oevers aan. Ook in de komende periode gaan we hiermee aan de slag. Zo komen er nog natuurvriendelijke oevers in het Noord-Willemskanaal en de Veenkoloniale kanalen. We werken nog aan een aantal beekherstelprojecten in de Drentsche Aa en Hunze. Daarnaast nemen we maatregelen in het Zuidlaardermeer. En we onderzoeken de oevers van het Oldambtmeer en de groei van waterplanten in het Schildmeer.

Was deze informatie nuttig?