Onderhouden we onze watergangen niet, dan groeien deze dicht, kan er geen water meer door, maar is er ook geen waterleven. We werken volgens de habitatbenadering. Dit betekent dat beschermde én niet beschermde soorten maximaal de kans krijgen om zich in hun leefomgeving uit te breiden of uit te wijken. De komende periode gebruiken we om het effect van ons ecologisch onderhoud te evalueren en eventueel aan te passen.

Start het filmpje over ons maaibeheer:

Was deze informatie nuttig?