Door samen te werken met anderen, benutten we kansen door werk met werk te maken. Ook als het niet direct onze opgave is, denken we mee bij projecten. Zo werken we samen met gemeenten op het gebied van Ruimtelijke Ordening om stedelijk wateroverlast te voorkomen bij extreme regenbuien. En stimuleren we samen met de gemeenten de inwoners om water op te vangen in hun tuin, op hun dak of in een regenton.

Andersom waarderen we het ook als we medewerking krijgen van anderen. Dat we bijvoorbeeld in het rioolwater geen rommel aantreffen die in de afvalbak hoort. Wij hoeven het dan niet uit het rioolwater te zuiveren. Of dat een boer ons belt als hij gaat beregenen, zodat wij weten waar de vraag naar water groter is en daarop kunnen reageren.

Over de samenwerking met waterschap Limburg maakten onze collega’s een podcast. Zij hielpen de Limburgers tijdens de extreme wateroverlast daar in 2021. Klik hieronder om te horen hoe dat ging.

Was deze informatie nuttig?