Wat gaan we doen in het gebied Drentsche Aa

Het gebied Drentsche Aa bestaat uit een karakteristiek esdorpenlandschap, door beekdalen doorsneden. Het kent een groot hoogteverschil van 26 meter boven NAP in het zuiden tot 0 meter NAP in het noorden van het gebied. Langs de westzijde van het gebied loopt het Noord-Willemskanaal, aangelegd voor de scheepvaart, maar heeft ook een functie voor de afvoer. Het bekenstelsel van de Drentsche Aa mondt uiteindelijk uit in het Noord-Willemskanaal.

Ongeveer de helft van dit gebied is landbouwgebied. Een derde deel heeft een natuurfunctie met natte natuur in beekdalen en heide en bossen op de hogere gronden. Een belangrijk deel hiervan is aangewezen als Natura 2000 gebied. Daarnaast is het bekenstelsel een belangrijke bron voor drinkwater.

Naast ons reguliere waterbeheer gaan we de komende tijd verschillende maatregelen uitvoeren.

Maatregelen Drentsche Aa 2022-2027

  • Vasthouden 1 miljoen m3 water
  • Herstellen beken: Rolderdiep en Amerdiep
  • Realiseren van vier vispassages
  • Evalueren effecten beekbodemverhoging Anloërdiepje, Zeegserloopje en Loonerdiep
  • Aanleggen natuurvriendelijke oevers Noord-Willemskanaal
  • Optimaliseren fosfaatverwijdering RWZI Assen
  • Voorbereiden en vaststellen nieuw beleid voor grondwateronttrekkingen
  • Evalueren Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa
  • Nader onderzoek en aanpak overschrijdende stoffen
Image for Drentsche Aa
Geselecteerd gebied

Watersystemen

Klik op een gebied om meer informatie te krijgen over dat gebied.