Het watersysteem Veenkoloniën heeft een relatief jong landschap. Na veenontginning is een landschap ontstaan van grootschalige openheid en langgerekte kanalen en wijken, met de stroomrichting naar het noorden. De achtergebleven droogtegevoelige zandgronden vragen om een goed afgestemde waterhuishouding. De Veenkoloniën bestaat voornamelijk uit landbouwgebied. De aanwezige natuur is kleinschalig en versnipperd. In dit gebied komt bodemdaling voor door gaswinning, zoutwinning en veenoxidatie.

Naast ons reguliere waterbeheer hebben we ook hier een aantal extra maatregelen uit te voeren.

Maatregelen in de Veenkoloniën 2022-2027

  • Zoeken naar duurzame maatregelen voor veenoxidatieproblematiek
  • Onderzoeken of ons watersysteem voldoet voor de toekomst
  • Aanleggen natuurvriendelijke oevers Kanalen Hunze-Veenkoloniën
  • Aanpak gewasbeschermingsmiddelen in glastuinbouwgebieden
  • Analyseren waar de overschrijding ammonium vandaan komt en deze bron aanpakken
  • Verder onderzoeken en aanpakken overschrijdende stoffen
Image for Veenkoloniën
Geselecteerd gebied

Watersystemen

Klik op een gebied om meer informatie te krijgen over dat gebied