Wat gaan we doen in Duurswold

Duurswold wordt aan de westzijde begrensd door het Eemskanaal en aan de zuidzijde door het Winschoterdiep. Er komt op grote schaal akkerbouw en veeteelt voor. Midden in het gebied ligt het natuurgebied Roegwold. Dit gebied kenmerkt zich door een afwisseling van open water, graslanden, moerassen en ruige natuur en staat in verbinding met het Schildmeer dat naast recreatie ook een natuurfunctie heeft. Bij Meerstad komt een nieuw meer: het Woldmeer.

De polders in Duurswold liggen 2 tot 3 meter onder NAP, waarbij de bodem onder invloed van gaswinning en veenoxidatie nog verder daalt. De kanalen liggen dus verhoogd in het landschap. Gemalen pompen het water vanuit de polders de kanalen in.

Naast ons gebruikelijke waterbeheer in dit gebied, hebben we een aantal extra maatregelen uit te voeren de komende periode.

Maatregelen Duurswold 2022-2027

  • Voorbereiden versterken zeedijk
  • Inrichten bergingsgebied Woldmeer
  • Realiseren waterinlaat voor het Woldmeer
  • Onderzoeken of het watersysteem voldoet voor de toekomst
  • Onderzoeken plantengroei in het Schildmeer
  • Optimaliseren en aanleggen natuurvriendelijke oevers in de boezemkanalen
  • Zoeken naar duurzame maatregelen voor veenoxidatieproblematiek
  • Onderzoeken waar de overschrijding ammonium vandaan komt en deze bron aanpakken
  • Verder onderzoeken en aanpakken overschrijdende stoffen
Image for Duurswold
Geselecteerd gebied

Watersystemen

Klik op een gebied om meer informatie te krijgen over dat gebied