Wat gaan we doen in Oldambt/Fiemel

Dit gecombineerde watersysteem is een open landbouwgebied op zware klei- en veengrond. Het grenst aan de Eems-Dollard en bestaat grotendeels uit bemalen polders met wateren die zorgen voor het opvangen, vasthouden en afvoeren van overtollig water. De gemalen Rozema en Fiemel zorgen voor de afvoer naar zee. Fiemel ligt grotendeels boven NAP. Oldambt daarentegen ligt op het laagste punt 3 meter onder NAP. De bodem daalt door gaswinning, zoutwinning en veenoxidatie. Naast polder Fiemel, ligt polder Breebaart, een brakke overgangszone in een natuurgebied met een open verbinding naar de Dollard.

Naast ons gebruikelijke waterbeheer in dit gebied, hebben we een aantal extra maatregelen uit te voeren de komende periode.

Maatregelen 2022-2027

  • Voorbereiden versterken zeedijk
  • Zoeken naar duurzame maatregelen voor veenoxidatieproblematiek
  • Onderzoeken of ons watersysteem voldoet voor toekomst
  • Aanleggen luwe zones in het Hondshalstermeer
  • Afronden pilot stoppen met doorspoeling Oldambt
  • Aanpassen maaibeheer in het Oldambtmeer en verbeteren oeverzones
  • Aanpakken overschrijding van gewasbeschermingsmiddelen in kanaal Fiemel
  • Analyseren waar overschrijding ammonium in het water vandaan komt en deze bron aanpakken
  • Verder onderzoeken en aanpakken overschrijdende stoffen die we nog te veel in het water zien

Image for Oldambt
Geselecteerd gebied

Watersystemen

Klik op een gebied om meer informatie te krijgen over dat gebied.