Watersysteem Westerwolde is van oorsprong een bekenstelsel dat uitmondt in de Dollard. Het kent grote hoogteverschillen en verschillen in bodemsamenstelling. Kanalisatie tastte het beekkarakter sterk aan, maar dit is de afgelopen jaren weer vrij goed terug gebracht in het landschap. Met deze herinrichting ontstond extra ruimte voor ongeveer 1,3 miljoen m3 water.

Het systeem is ingericht voor de landbouwfunctie, met uitzondering van de zone rondom de Ruiten Aa. Dit heeft grotendeels een natuurfunctie en is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland.

Naast de werkzaamheden voor ons reguliere waterbeheer, moeten we de komende jaren een aantal extra maatregelen uitvoeren.

Maatregelen Westerwolde 2022-2027

  • Extra ruimte zoeken voor nog eens 1,1 miljoen m3 water
  • Onderzoeken of ons watersysteem voldoet voor de toekomst
  • Aanleggen vispassage Mussel Aa – Pagediep
  • Aanpassen beheer en onderhoud in Mussel Aa – Pagediep en Ruiten Aa
  • Analyseren waar de overschrijding ammonium in het water vandaan komt en deze bron aanpakken.
  • Nader onderzoek en aanpak overschrijdende stoffen

Image for Westerwolde
Geselecteerd gebied

Watersystemen

Klik op een gebied om meer informatie te krijgen over dat gebied