De hoge gronden van de Hondsrug en het beekdal van de Hunze bepalen het watersysteem van de Hunze. De Hunze ligt in een oerstroomdal dat oorspronkelijk doorliep tot ver boven Groningen. Het dal heeft een a-symetrisch karakter door de hoogte van de Hondsrug aan de westzijde en de Veenkoloniën aan de oostzijde. Op de Hondsrug zakt regenwater in de grond. Dit water welt in het Hunzedal weer op.

Een groot deel van het watersysteem heeft een landbouwfunctie. De zone rondom de Hunze en het Zuidlaardermeer heeft echter een natuurfunctie en is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Het Drouwenerzand en het Zuidlaardermeer zijn Natura2000 gebieden. In het Hunzedal is de afgelopen jaren heel veel extra ruimte voor water gemaakt.

Naast het reguliere waterbeheer hebben we de komende periode in het Hunzegebied een aantal maatregelen uit te voeren.

Maatregelen Hunze 2022-2027

  • Inrichten bergingsgebied Tusschenwater Zuid, Noordma en Wolfsbarge II
  • Herstellen beekdal: Voorste Diep, Duunsche Landen, Bronnergermaden, Achterste Diep en Zoerse Landen
  • Aanleggen van vijf vispassages
  • Onderzoeken of het watersysteem voldoet voor de toekomst
  • Zoeken naar robuuste oplossingen voor de veenoxidatiegebieden
  • Uitvoeren inrichtingsmaatregelen Zuidlaardermeer
  • Optimaliseren fosfaatverwijdering RWZI Gieten
  • Aanleggen natuurvriendelijke oevers kanalen Hunze/Veenkoloniën
  • Aanpassen beheer en onderhoud in de Hunze
Image for Hunze
Geselecteerd gebied

Watersystemen

Klik op een gebied om meer informatie te krijgen over dat gebied.